Ex-bestuurders, laat u uitschrijven bij het handelsregister (om onaangename verrassingen te voorkomen)!

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een wederpartij mag afgaan op de inschrijving in het handelsregister, ook als raadpleging van het register naderhand plaatsvond. De strekking daarvan is om het handelsverkeer te beschermen. Daarom is het belangrijk om als ex-bestuurder niet meer als bestuurder van de vennootschap in het handelsregister te worden vermeld. Blijft uitschrijving uit dan kan dat haar/hem duur komen te staan. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 september 2011. De rechtbank heeft daarbij bepaald dat een niet bij het handelsregister uitgeschreven ex-bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de namens de vennootschap aangegane schulden.

Een ex-bestuurder van een BV was eveneens enig aandeelhouder van de BV. In verband met een verkoop van de aandelen in het kapitaal van de BV is de ex-bestuurder door een AVA-besluit ontslagen als bestuurder. Het ontslag als bestuurder is echter niet in het handelsregister ingeschreven. De BV gaat failliet waarna de ex-bestuurder van de BV door een schuldeiser van de BV persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, omdat de BV facturen van de schuldeiser onbetaald had gelaten.

De schuldeiser betoogt dat de ex-bestuurder een persoonlijk verwijt gemaakt kon worden omdat het voorzienbaar was dat de BV de facturen niet zou kunnen voldoen. De ex-bestuurder zou namens de BV verplichtingen jegens de schuldeiser zijn aangegaan terwijl zij wist (althans redelijkerwijs behoorde te weten) dat de BV geen verhaal daarvoor kon bieden. De ex-bestuurder betwist aansprakelijk te zijn, zij was immers geen bestuurder meer. Daarnaast had zij geen contact gehad met de schuldeiser ten tijde van het aangaan van de opdracht en de uitvoering daarvan. In lijn met de geldende rechtspraak bepaalt de rechtbank Rotterdam dat de schuldeiser mocht afgaan op de inschrijving in het Handelsregister. Daarbij speelt tevens een rol dat een ex-bestuurder niet afhankelijk is van de opvolgende bestuurder wat betreft haar eigen inschrijving. Op grond van de Handelsregisterwet kon zij zich immers zelf uitschrijven. Overigens wordt op basis van de omstandigheden van het onderhavige geval een persoonlijk verwijt, behoudens tegenbewijs, vermoed aanwezig te zijn.

Gelet op het voorgaande wordt aanbevolen om de uitschrijving als bestuurder zo snel mogelijk na het (AVA)besluit daartoe aan het Handelsregister op te geven. Door middel van deze eenvoudige voorzorgsmaatregel kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. In dat kader kunnen wij u van dienst zijn met betrekking tot het ontslagbesluit en de opgave daarvan aan het Handelsregister.