Recht op bijstand niet zonder meer om te zetten in recht op studiefinanciering

Vanaf 1 juli 2012 kan een gemeente weigeren een bijstanduitkering te verstekken of die uitkering nog langer te verstrekken als de betrokkene recht heeft op studiefinanciering. De wetgever wil met deze maatregel bereiken dat jongeren niet afhaken in het onderwijs maar een diploma halen.

Studiefinanciering wordt uitgekeerd door het rijk en de bijstanduitkering door gemeentes. Het kan voor een gemeente dus aantrekkelijk zijn om een aanvraag voor een bijstanduitkering af te wijzen of een lopende uitkering te beëindigen onder het mom dat de jongere onderwijs kan volgen en dus recht heeft op studiefinanciering. Een gemeente mag dat echter niet klakkeloos doen, hebben de voorzieningenrechters in Dordrecht en Middelburg onlangs beslist. Steeds zal moeten worden bekeken of een jongere over de capaciteiten beschikt om onderwijs te volgen en of dat onderwijs ook daadwerkelijk beschikbaar is. Dat vraagt een actieve rol, niet alleen van de jongere maar zeker ook van de gemeente. Het doel van de wetswijziging is niet om gemeenten extra instrumenten te geven om te bezuinigen.  Het doel is om de onderwijsdeelname van jongeren te stimuleren.