Geen indexatie kinderbijslag per 1 juli 2013

De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher besloten dat de kinderbijslag per 1 juli 2013 niet wordt aangepast aan de prijsontwikkeling.

Het niet doorvoeren van de indexatie is een onderdeel van de voorgenomen hervorming van de kindregelingen. Het doel hiervan is:

–      het stelsel te vereenvoudigen;

–      de arbeidsparticipatie te verhogen; en

–      inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is.

Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht tot vier. Twee daarvan zijn gericht op inkomensondersteuning: Algemene Kinderbijslagwet en Wet Kindgebonden Budget. De andere twee op participatiebevordering: inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag.

Door het schrappen van de indexatie wordt het basiskinderbijslagbedrag niet verhoogd met circa 0,3% per juli 2013. Dit komt overeen met op jaarbasis ongeveer € 2,30 per kind van 0 tot en met 5 jaar, ongeveer € 2,80 per kind van 6 tot en met 11 jaar en ongeveer € 3,30 per kind van 12 tot en met 17 jaar.