Het recht op loon door de niet-herstellende werknemer

Indien een werknemer zich ziek meldt ontvangt de werkgever advies van de bedrijfsarts (en eventueel van het UWV bij een second opinion) of er inderdaad sprake is van ziekte. In verband met de privacy van de werknemer ontvangt de werkgever echter minimale informatie. Als uit het advies blijkt dat de werknemer inderdaad ziek is, dient de werkgever de werknemer loon door te betalen. De werknemer dient echter wel mee te werken aan het herstel. Over de daaraan gestelde eisen zijn recentelijk een aantal uitspraken gedaan.

Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, 9 augustus 2012 (LJN:BX5906)

De kantonrechter heeft onlangs geoordeeld over een medewerker welke diabetes ha, maar de door de dokter aanbevolen therapie niet wilde volgen. De werkgever is vervolgens gestopt met doorbetaling van het loon waarna de werknemer in kort geding doorbetaling vorderde. Ter zitting is gebleken dat de werknemer inderdaad de aanbevolen therapie niet volgde, maar wel een alternatieve therapie, welke bovendien succes had. De rechter heeft de loonvordering toegewezen met daaraan de motivering dat aan een werknemer een grote mate van vrijheid toekomt om aan zijn herstel te werken.

Zie een soortgelijke uitspraak: Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, 22 mei 2012 (LJN:BW7225)

Voorgaande uitspraken betekenen echter niet dat de werknemer zomaar alle behandelingen mag weigeren. Ondanks de grote mate van vrijheid om de behandeling te bepalen, gaat de vrijheid niet zover dat hij die ook mag weigeren. Dit is in een recente uitspraak van het Hof Amsterdam aan de orde gekomen (9 juni 2009, LJN:BJ4324).

In voornoemde zaak adviseerde de bedrijfsarts een therapeut. De werkgever droeg een therapeut aan welke door de werknemer werd geweigerd. De rechterbank en het hof hebben daarin besloten dat de werknemer geen verhaal had bij de weigering en dat van belang was dat de werknemer zelf ook geen andere therapeut in had geschakeld en zelfs niet had voorgesteld. De loonvordering van de werknemer werd dan ook afgewezen.

Conclusie: De werknemer mag (in afwijking van adviezen) zelf zijn herstel sturen maar moet dat wel doen, en dat moet ook wel tot resultaat leiden (resultaat dat niet te zeer achter zal mogen blijven bij het (verwachte) resultaat van de geadviseerde behandeling). Een vrijbrief voor de werknemer is dat dus niet.