Ongevallen op de werkvloer, ongelukkig voor werknemers en werkgevers

Mannen lopen een grotere kans op een arbeidsongeval dan vrouwen. Jaarlijks overkomt 4% procent van de mannen en 2,5% van de vrouwen een arbeidsongeval met letsel en verzuim. De meeste arbeidsongevallen vinden plaats in de bouwsector. De werknemers die werkzaam zijn in deze sector hebben van alle werknemers de meeste kans op een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval heeft vervelende gevolgen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. De werknemer kan te kampen krijgen met lichamelijk letsel en andere belemmeringen om weer aan het werk te kunnen gaan. Deze gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Ook de werkgever draagt de gevolgen van een arbeidsongeval doordat deze geconfronteerd kan worden met hoge kosten, bijvoorbeeld als de arbeidsinspectie een boete oplegt of als de werknemer niet meer in staat is om terug aan de slag te gaan.

In de praktijk is de werkgever aansprakelijk voor de schade als hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Deze zorgplicht richt zich op de veiligheid van de werkomgeving. Een uitzondering betreft het geval waarbij het ongeval op het werk is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.