Autopech tijdens vakantie leidt tot ontbinding koopovereenkomst

Op 16 oktober 2012 heeft de Kantonrechter te Assen vonnis gewezen in een tot de verbeelding sprekende zaak. De koper wenste de koopovereenkomst met een autohandelaar te ontbinden nadat de auto kapot was gegaan tijdens de vakantie. De feiten waren daarbij als volgt.

De koper had voor de vakantie een auto gekocht van het merk Renault met 210.000 kilometer op de teller. De auto is “op zicht” gekocht zonder garantie. Bij de koop heeft de koper medegedeeld dat hij de Renault zou gaan gebruiken voor zijn vakantie naar Kroatië met het gezin en een forse caravan. Tijdens de heenreis ging de auto kapot en moest worden weggesleept. De Renault kon binnen de vakantietermijn niet gerepareerd worden en de koper heeft voor drie weken vervangend vervoer geregeld. De koper heeft na thuiskomst aan de autohandelaar gemeld- met een beroep op non-conformiteit- dat deze de auto moest terug nemen of repareren. De autohandelaar heeft dit, kortgezegd, geweigerd en de koper heeft de koopovereenkomst ontbonden.

In deze zaak is van belang dat er sprake is een consumentenkoop. De autohandelaar was namelijk een bedrijfsmatige verkoper en de koper een consument.  Er kleefden voorts grote gebreken aan de Renault die niet gemakkelijk konden worden hersteld. De Kantonrechter overwoog dat de Renault niet aan de overeenkomst heeft beantwoord: de Renault was niet geschikt een forse caravan te trekken naar Kroatië en terug als gevolg van een reeds bestaand gebrek waarbij de autohandelaar zijn mededelings- en onderzoeksplicht heeft geschonden. Tussen partijen staat vast dat de autohandelaar ondanks sommatie van de koper geweigerd heeft het gebrek te verhelpen. De kosten van onderzoek en herstel zijn, gelet op de waarde van de Renault, dusdanig hoog dat deze ontbinding van de koopovereenkomst kunnen rechtvaardigen. De Kantonrechter overwoog dat de koper op goede gronden de koopovereenkomst heeft ontbonden.

De hele uitspraak kunt u hier nalezen.