Autoschade: abstracte schadeberekening

 

Indien iemand een zaak van een ander beschadigt, bijvoorbeeld een auto bij een aanrijding, dan wordt meestal abstracte schadeberekening aangehouden. Dat betekent dat de aansprakelijke persoon de waardevermindering van de auto als gevolg van de aanrijding dient te betalen, welke vermindering is te stellen op de herstelkosten.

In een proefproces dat verzekeraar Reaal had aangespannen tegen een leasemaatschappij, ging het om de vraag of de aansprakelijke partij (Reaal) de werkelijk betaalde reparatiekosten diende te betalen, of de herstelkosten zoals door de expert vastgesteld. In deze zaak was, zoals te doen gebruikelijk bij dit soort schades, de schade middels een expertiserapport met behulp van het Audatex-systeem vastgesteld. De leasemaatschappij kreeg echter – vanwege het ‘grootverbruik’ – een korting van 15% bij de reparateur. Reaal wenste daarom slechts 85% van de door de expert vastgestelde schade te betalen.

De Hoge Raad oordeelde als volgt: In gevallen van zaaksbeschadiging is het uitgangspunt dat de eigenaar van de beschadigde zaak door die beschadiging nadeel in zijn vermogen lijdt. Dat nadeel is gelijk aan de waardevermindering die de zaak heeft ondergaan. Volgens vaste rechtspraak zal deze waardevermindering over het algemeen gelijk zijn aan (objectief berekende) herstelkosten. De aard van een dergelijke schade rechtvaardigt dat de rechter bij de begroting van de schade in beginsel abstraheert van de bijzondere situatie van de benadeelde eigenaar.

Vrij vertaald: of de zaak daadwerkelijk wordt gerepareerd en voor welk bedrag maakt niet uit, bij dit soort schades is algemeen geaccepteerd dat de schade wordt vastgesteld middels een expertiserapport volgens een bepaald systeem. Het bedrag dat daar uitkomt is het bedrag dat vergoed dient te worden.