Eindigen partneralimentatie bij samenwoning

Indien de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een derde in de zin van artikel 1:160 BW dan eindigt de plicht tot het betalen van alimentatie voor de onderhoudsplichtige. Deze plicht herleeft, op grond van de wet, niet meer indien aan de samenleving met deze derde een einde komt.

Van samenleven in de zin van artikel 1:160 BW is sprake als men samenleeft alsof men gehuwd is.

Volgens de inmiddels heersende jurisprudentie valt hieronder niet de situatie dat de alimentatiegerechtigde samen woont met iemand die formeel nog gehuwd is immers in dat geval kan men niet samenwonen alsof men gehuwd is.

Concluderend: indien men recht heeft op partneralimentatie en men woont samen met een gehuwd persoon eindigt het recht op partneralimentatie volgens de heersende jurisprudentie niet.