Minimumloon per 1 januari 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013.

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid onder a, b, en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2013 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

a. € 1.469,40;
b. € 339,10;
c. € 67,82.

De volledige regeling (en ook de wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2013) kunt u hier nalezen.