‘Werksfeer’ onderdeel van arbeidsomstandigheden

Is sprake van een bedrijfsongeval wanneer twee werknemers met elkaar lopen te dollen en één van de werknemers daarbij ten val komt? De rechtbank Rotterdam heeft onlangs bepaald dat in een dergelijk geval inderdaad sprake is van een bedrijfsongeval aangezien de werksfeer deel uitmaakt van de arbeidsomstandigheden.

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Als de werkgever hierin tekortschiet is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt ten gevolge van een bedrijfsongeval. Wanneer een ongeval op de werkvloer heeft plaatsgevonden en hierop volgt een gerechtelijke procedure, dan zijn voornamelijk de volgende aspecten van belang: was sprake van een werksituatie en indien dit het geval was, heeft de werkgever genoeg gedaan om de veiligheid van de werknemer te garanderen?

In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam ging het om gedragingen van twee werknemers tijdens hun pauze. De werknemers liepen te dollen met elkaar, en wanneer de ene werknemer de ander een duw geeft komt deze laatste (ongelukkig) ten val. De rechtbank bepaalde dat de werksfeer onderdeel is van de arbeidsomstandigheden en dat dus sprake was van een ongeval in de werksituatie.

De vraag die nog moest worden beantwoord was dus of de werkgever voldoende had gedaan aan de veiligheid. De rechtbank oordeelde dat de werkgever de veiligheid van de werknemers onvoldoende had verzekerd op dit punt en dat hij om die reden aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. De rechter was van mening dat een uitgelaten sfeer onder werknemers kan leiden tot veiligheidsrisico’s en dat die risico’s bovendien voorzienbaar zijn. De werkgever had daar volgens de rechtbank op moeten anticiperen, ofwel had hij moeten aangeven waar de lunch gebuikt kon worden, of hij had de werknemers moeten instrueren dat zij zich in het kader van ‘collegiaal dollen’ dienden te onthouden van fysiek contact.

De aansprakelijkheid van de werkgever kan dus verstrekkend zijn. De gehele uitspraak kunt u hier nalezen.