Ernstig overgewicht kinderen reden voor uithuisplaatsing?

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft zich onlang moeten uitlaten over deze vraag. De Raad voor de Kinderbescherming had naar aanleiding van een anonieme tip een onderzoek ingesteld naar een gezin en had vervolgens een verzoek tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing ingediend.

Reden: 2 van de 4 kinderen binnen het gezin kampen met fors overgewicht dat ernstige gevolgen had voor de lichamelijke gezondheid en waardoor het ook in sociaal emotioneel opzicht niet goed ging met de kinderen. Volgens de Raad stelt het effectief bestrijden van het ernstige overgewicht zeer specifieke eisen aan de opvoedkundige kwaliteiten van de ouders en beschikken de desbetreffende ouders daar niet over.

Ook het Gerechtshof was van mening dat er sprake is van een zeer zorgelijke situatie ten aanzien van de gezondheid van de beide kinderen. Het hof is echter, mede gelet op de mededeling van Bureau Jeugdzorg, van oordeel dat er in het lader van een ondertoezichtstelling nog mogelijkheden zijn om het overgewicht van de kinderen aan te pakken binnen de gezinssituatie. Bij dat oordeel speelde een belangrijke rol dat de ouders inmiddels overtuigd waren van de problemen en een van kinderen al vrijwillig in een behandelcentrum hadden laten plaatsen.

Het Hof oordeelde dan ook dat op dit moment uithuisplaatsing te ver zou gaan, maar achtte ondertoezichtstelling wel de aangewezen weg.