Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht

Op 1 oktober 2012 treedt de nieuwe wettelijke regeling omtrent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in werking.

Doel van de nieuwe wettelijke regeling is om de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler te maken. Een andere reden is dat de huidige bescherming van crediteuren door regels van kapitaalbescherming niet effectief zijn bevonden. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wettelijke regeling zijn hiertoe op 15 december 2009 en 4 oktober 2011 twee wetsvoorstellen aangenomen.

Doordat de nieuwe regeling behoorlijk veel wijzigingen bevat, is het de vraag of de nieuwe regeling het BV-recht daadwerkelijk zoveel eenvoudiger maakt. Vooralsnog zullen hier een aantal belangrijke wijzigingen op een rij worden gezet.

  • minder eisen voor de oprichting van een BV zoals afschaffing minimumkapitaal;
  • meer vrijheid van inrichting waaronder de mogelijkheid van een stemrechtloosaandeel;
  • nieuwe regeling voor uitkeringen aan aandeelhouders in de vorm van een uitkeringstest;
  • Procedures voor geschillen tussen aandeelhouders zoals de uitstotings- en uittreedregeling.