Voorkom aansprakelijkheid: Deponeer uw jaarrekening op tijd!

De bestuurder van een besloten/naamloze vennootschap heeft een deponeringsverplichting. De bestuurder van een vennootschap, ook al heeft deze het uitbesteed aan een accountantskantoor, heeft de plicht om tijdig de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Indien de jaarrekening te laat wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel staat vast dat de bestuurder de vennootschap onbehoorlijk heeft bestuurd. Onder ‘te laat’ wordt verstaan: langer dan 13 maanden na het einde van desbetreffende boekjaar.

Gebeurt het ‘te laat deponeren’ in een periode voorafgaand aan het faillissement, dan wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De consequentie voor de bestuurder zijn dan ernstig. In beginsel is de bestuurder dan namelijk aansprakelijk voor het volledige boedeltekort.

Let dus op en deponeer uw jaarrekening op tijd!