Huisdieren behoren tot de ’inboedel’

De rechtbank Almelo heeft op 13 juni 2012 geoordeeld dat gezelschapsdieren die in huis worden gehouden vallen onder de inboedel.

De consequentie hiervan was dat de huisdieren in deze zaak gemeenschappelijk eigendom waren van partijen.

In deze zaak hadden partijen een samenlevingscontract gesloten. De inboedel was volgens het samenlevingscontract gemeenschappelijk. Volgens het samenlevingscontract diende onder ‘inboedel’ te worden verstaan inboedel zoals bedoeld in artikel 3:5 BW. Volgens artikel 3:5 BW is inboedel het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

Mocht men een samenlevingscontract aangaan en willen uitsluiten dat huisdieren als gemeenschappelijk worden aangemerkt dan zullen de huisdieren met zoveel worden dienen te worden uitgezonderd van de inboedel zoals bedoeld in artikel 3:5 BW.

De gehele uitspraak kunt u hier nalezen.