€ 50.000,– aan teveel ontvangen alimentatie terugbetalen

Aan het verzwijgen van eigen inkomsten is een groot risico verbonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft heel recent geoordeeld dat een vrouw € 50.000,– aan teveel ontvangen alimentatie aan haar ex-echtgenoot moest terugbetalen. Zij had na haar echtscheiding niet aan haar ex-man gemeld dat zij was gaan werken.

In 1992 zijn deze partijen gescheiden. De partneralimentatie werd vastgesteld op € 885,– per maand. De vrouw had toen geen werk en geen inkomen. De man ontdekte in 2010 toevallig via internet dat de vrouw werkzaam was als lerares op een basisschool. De vrouw bleek al in 1999 te zijn begonnen met werken. De man startte een procedure bij de rechtbank en voerde aan dat hij over de jaren 1999-2010 teveel alimentatie had betaald.

De vrouw voerde verweer. Zij stelde zich onder meer op het standpunt dat zij niet moest terugbetalen omdat zij van mening was dat zij niet de plicht had om haar ex-man te informeren over haar werkzaamheden. De rechters bepaalden dat niet juist is. De verhouding tussen ex-echtelieden wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Op grond hiervan had de vrouw de man op de hoogte moeten brengen van haar veranderde financiële situatie. Zij wist of behoorde te weten dat het feit dat zij eigen inkomsten had, van invloed kon zijn op de hoogte van de door de man betaalde alimentatie.

De vrouw voerde ook aan dat de vordering van de man verjaard zou zijn. De rechtbank wees dit ook van de hand. De man ontdekte pas in 2010 dat de vrouw een eigen inkomen had, en dus is de verjaringstermijn van vijf jaar ook pas op dat moment gaan lopen.

Het gerechtshof heeft berekend dat de vrouw in totaal € 50.785,76 teveel aan alimentatie heeft ontvangen over de genoemde periode. Het laatste verweer van de vrouw, zij voerde nog aan dat ze niet over de financiële middelen beschikte om dit bedrag te kunnen voldoen, slaagde niet.

Over het algemeen moeten rechter terughoudend zijn om met terugwerkende kracht eerdere vastgestelde alimentatie te wijzigen. In dit geval ging het echter om bedragen die niet waren uitgegeven voor het doel waarvoor ze bedoeld waren. Daarbij komt nog dat de vrouw vanaf 1999 nalatig is geweest om aan haar informatieplicht jegens haar ex-man omtrent haar substantiële inkomsten te voldoen.

Het gerechtshof bepaalde dat de vrouw de € 50.000,– moet terugbetalen binnen veertien dagen na de beslissing. De uitspraak kunt u hier nalezen.