Geen Horeca-CAO

Sinds april 2012 is er geen Horeca-Cao. De bonden en de KHN hebben namelijk geen akkoord bereikt. Dat betekent dat er op dit moment sprake is van een CAO-loze periode in de Horeca. Dat betekent dat voor werknemers waarmee een contract is afgesloten na 1 april 2012, de ‘gewone’ regels uit het burgerlijk wetboek gelden en niet de oude Horeca-Cao.

Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er geen proeftijd van 2 maanden mag gelden bij tijdelijke contracten van minder dan 2 jaar. In die gevallen mag er maximaal 1 maand proeftijd worden gehanteerd.

Wanneer er alsnog een nieuwe CAO tot stand komt, dan dienen werkgevers de arbeidsovereenkomsten aan de nieuwe CAO aan te passen. Dat kan het makkelijkst door in de arbeidsovereenkomst een bepaling als volgt op te nemen: ‘Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Horeca zoals deze gold tot 1 april 2012. Zodra een nieuwe CAO Horeca tot stand komt, zal deze geheel van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst’.

Overigens kan een werkgever deze bepaling niet gebruiken om alsnog een proeftijd van 2 maanden voor korte tijdelijke contracten te bedingen, dat is wettelijk niet toegestaan. Voor de ‘CAO-loze’ periode blijven dus de dwingendrechtelijke regels gelden. Deze kunnen niet opzij worden geschoven.