Het kopiëren van identiteitsbewijzen in de private sector is in beginsel niet toegestaan.

Bedrijven en organisaties kopiëren of scannen steeds vaker het identiteitsbewijs van klanten. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers. Op enkele uitzonderingen na, is het dan ook verboden om een kopie te maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Het kopiëren van een identiteitsbewijs in de private sector is in beginsel niet toegestaan. Diverse bedrijven moeten wel in staat zijn om bepaalde persoonsgegevens te kunnen tonen aan autoriteiten (zoals hotels). Een kopie van een identiteitsbewijs maken is echter niet toegestaan.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft richtlijnen opgesteld om de regels te verduidelijken. Het CBP geeft in de richtlijnen tevens een aantal voorbeelden van situaties waarin mensen vaak een kopie van hun identiteitsbewijs worden gevraagd, terwijl dit niet is toegestaan. Zo mag een kopie niet als voorwaarde worden gesteld voor het lidmaatschap van een sportclub. Ook internetbedrijven mogen niet zomaar een kopie maken van een legitimatiebewijs.

Uiteraard zijn er diverse uitzonderingen. Zo zijn werkgevers verplicht om een de identiteit van de nieuwe werknemer te controleren en een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Ook mogen autoverhuurbedrijven, die vaak worden geconfronteerd met crimineel gedrag van klanten, tijdelijk een kopie bewaren. Daarbij dient echter wel de pasfoto en het burgerservicenummer afgeschermd te worden. De pasfoto en het burgerservicenummer mogen sowieso, onder geen beding, worden opgeslagen.

 Om de richtlijnen te raadplegen kunt u hier klikken.