De gevolgen van het niet overhandigen van de algemene voorwaarden

Kan een partij zich beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden als niet duidelijk blijkt dat deze algemene voorwaarden zijn overhandigd aan de partij? Over deze vraag heeft het hof Amsterdam zich onlangs uitgelaten. Het hof heeft geoordeeld dat wanneer niet zonder twijfel is vast te stellen of algemene voorwaarden zijn overhandigd, een beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden slaagt. Het arrest van het hof Amsterdam, d.d. 31 januari 2012, (NJ 2012, 304, vervolg op NJ 2008, 416) is van groot belang voor de vraag of algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden.  

In de praktijk komt het vaak voor dat in een opdrachtbevestiging wordt opgenomen dat de (van toepassing zijnde) algemene voorwaarden zijn toegezonden. Met ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart men vervolgens de algemene voorwaarden daadwerkelijk te hebben ontvangen. Dit terwijl dat feitelijk niet het geval is. 

Bewijstechnisch sta je in zulk soort gevallen direct met een achterstand. Het hierboven genoemde arrest leert echter dat dit niet direct een verloren zaak betekent. Het horen van getuigen kan bijvoorbeeld, zoals ook in voornoemde zaak gedaan, bijzonder nuttig zijn.