Wijziging incassokosten per 1 juli 2012

Vanaf 1 juli 2012 gaat er een nieuwe regeling in voor incassokosten. Deze regeling houdt kort gezegd in dat consumenten slechts onder bepaalde voorwaarden gedwongen kunnen worden incassokosten te betalen bij te late betaling. Veel ondernemers hebben in hun algemene voorwaarden opgenomen dat hun facturen binnen 14 dagen betaald moeten zijn en dat daarna incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Vaak is daarbij ook een bepaald percentage en een minimumbedrag genoemd.

Met de nieuwe wettelijke regeling is dat echter niet genoeg meer. Ondernemers zullen meer moeten doen om succesvol incassokosten van een consument te mogen vorderen. Ten eerste moet de vordering opeisbaar zijn. Ten tweede moet er, nadat de consument-schuldenaar in verzuim is (daarvoor is vaak noodzakelijk dat er een schriftelijke ingebrekestelling is gestuurd), nóg een aanmaning gestuurd worden waarin het volgende staat:

–          Een termijn van 14 dagen waarbinnen alsnog betaald kan worden;

–          Het bedrag dat in rekening gebracht gaat worden als incassokosten indien er niet betaald wordt;

–          Indien de btw niet verrekend kan worden en de vordering uit handen wordt gegeven  aan een incassobureau of een advocaat: de mededeling dat de incassokosten verhoogd zullen worden met de btw.

Na het verstrijken van de 14 dagen, moet de incassokostenvergoeding worden betaald. Dit ongeacht de vraag of die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Ook de hoogte van de te vorderen incassokosten is aan banden gelegd. De hoogte is afhankelijk van de hoofdsom en wordt berekend volgens de volgende tabel:

Hoofdsom

 

Incasso %

Minimum incassokosten

Maximum incassokosten ex btw

Over de eerste

€ 2.500

15%

€ 40,-

€ 375.-

Over de volgende

€ 2.500

10%

 

€ 625,-

Over de volgende

€ 5.000

5%

 

€ 875,-

Over de volgende

€ 190.000

1%

 

€ 2.775,-

Over de volgende

€ 800.000

0,5%

 

€ 6.775,-

daarboven

 

0,0%

 

 

De regeling geldt voor vorderingen die na 1 juli 2012 zijn ontstaan.

Van deze regeling mag ten aanzien van particuliere klanten (consumenten) niet ten nadele worden afgeweken. Voor zakelijke klanten mag alles bij het oude blijven en mogen er dus afwijkende voorwaarden worden gehanteerd.