Gebruik gemeentegrond en verjaring

Vele burgers gebruiken sinds jaar en dag aansluitend aan hun erf of tuin een strookje gemeentegrond. Vaak is dat stukje grond bij de tuin getrokken en lijkt het middels een afzetting of een heg bij de woning van de burger te horen.

Op gepaste momenten proberen gemeenten echter deze stukjes grond weer terug te krijgen of te verkopen aan de desbetreffende burger.

De vraag dient zich aan wat de rechten van de gebruiker van deze stukjes grond zijn. Indien iemand een stukje grond van de gemeente in gebruik neemt zoals hierboven beschreven, dan kan de gemeente daartegen optreden. De gemeente kan hier een rechtsvordering tegen instellen. Dat recht heeft de gemeente echter slechts 20 jaar. Na 20 jaar kan de gemeente dus niet meer stellen dat ze ‘haar’ grond terug wilt of dat ze het wilt verkopen. Na 20 jaar is namelijk de rechtsvordering van de gemeente verjaard en is de gebruiker eigenaar geworden.

Laat u zich dus niet verleiden om grond die u al meer dan 20 jaar in uw bezit heeft te kopen van de gemeente. Deze grond is waarschijnlijk al uw eigendom!