Wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2012:
•    € 1.456,20 per maand
•    € 336,05  per week
•    € 67,21 per dag
Voor een overzicht van alle bedragen kunt u hier klikken.