Huurverhoging niet met terugwerkende kracht

Een verhuurder kan de huurprijs niet zomaar verhogen. Er moet altijd een schriftelijk huurverhogingsvoorstel aan voorafgaan. De huurder moet het voorstel uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen.

De huur mag eenmaal per jaar verhoogd worden. Alleen in het eerste jaar kan de verhuurder de huur twee keer verhogen; wanneer de verhuurder met de huurder de huurprijs afspreekt en bij de jaarlijkse huurverhoging. Als een verhuurder vergeet de huurverhoging door te voeren, dan mag hij niet in een keer de vergeten verhogingen doorvoeren! Dit blijkt uit een recente uitspraak.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch 3 mei 2012 (LJN: BW5006):

Een echtpaar huurt sinds 1992 een woning. In de huurovereenkomst was opgenomen dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast met een wettelijk huurverhogingspercentage. De verhuurder vergat echter 17 jaar lang om de jaarlijkse huurverhoging door te voeren. In 2010 besloot de verhuurder om de huurverhogingen in een keer op te eisen. Tevens werd er een nieuwe geïndexeerde huurprijs vastgesteld.

Omdat de huurders een minimuminkomen hadden en huurtoeslag ontving, konden zij de huurprijs niet meer betalen. Door de huurverhoging kwam de huurprijs bovendien boven de huurtoeslaggrens. De verhuurder is naar de rechter gestapt en heeft de achterstallige huurschuld geëist.

Volgens de rechter was het onaanvaardbaar om alsnog de huurverhoging met terugwerkende kracht door te voeren en de verhoogde huur met terugwerkende rkacht te innen. De verhuurder had 17 jaar lang de oude huur geïnd en daarmee de indruk gewekt dat dat de verschuldigde huur was. Daar kwam nog bij dat de huurders onevenredig werden benadeeld als zij nu opeens met terugwerkende kracht voor de afgelopen vijf jaar (niet verjaarde jaren) de huurverhoging zouden moeten betalen. Het zou betekenen dat de huurders geen recht meer zouden hebben op huurtoeslag en de ontvangen huurtoeslag zouden moeten terugbetalen.