Angstig jongetje bezorgt tandarts handletsel

Een jongetje van vier was na een eerder bezoek aan de tandarts zo bang voor de man, dat hij de handen van de tandarts wegtrok waardoor de tandarts letsel aan zijn duim opliep.

De tandarts spreekt de vader van het jongetje aan voor zijn letsel. De rechtbank wijst de vordering van de tandarts af, met de volgende motivering.

De afwerende reactie van het jongetje kwam voort uit paniek. Dat is een reactie waarop de ervaren tandarts als professionele hulpverlener bedacht dient te zijn. Een week eerder was bij hetzelfde jongetje door een collega van de tandarts een kies getrokken zonder verdoving. Het jongetje was daardoor zo bang geworden van de tandarts dat hij beide handjes voor zijn mond hield en weigerde zijn mond open te doen. Vervolgens heeft de tandarts geprobeerd de handjes van het kind weg te trekken. Daarbij trok het jongetje zijn handjes los en bracht hij de duim van de tandarts letsel toe. De tandarts zal waarschijnlijk geopereerd moeten worden en de prognose is niet duidelijk.

Op ouders rust een zogenaamde risico-aansprakelijkheid voor hun kinderen jonger dan 14 jaar. Het moet dan gaan om een als een ‘doen te beschouwen handeling’, die als onrechtmatig gezien zou worden als het kind ouder zou zijn geweest.

Het gaat hier om een ‘doen’. Maar dat maakt de gedraging van het jongetje nog niet onrechtmatig. Dat is namelijk pas het geval indien de kans op ernstig letsel zo groot was, dat het jongetje (zijn leeftijd wegdenkend) zich niet zo had mogen gedragen. In de geschetste omstandigheden is er geen sprake van een onrechtmatige gedraging. Ten eerste niet vanwege het feit dat de tandarts – die tegen de wil van het jongetje diens handen wegtrok – bedacht had moeten zijn op een paniekreactie. Bovendien had de tandarts de komst van zijn assistentes af kunnen wachten. De tandarts had zelf eenvoudige maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van zijn letsel.

De rechtbank achtte de vader dus niet aansprakelijk voor de gedragingen van zijn zoon. Dit voorbeeld toont echter wel het belang van een gezinsaansprakelijkheidsverzekering.