Werkgever heeft geen recht op inzage medisch dossier zieke werknemer

Op 18 april 2012 heeft het EHRM (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) geoordeeld dat werkgevers geen recht hebben op inzage in het medisch dossier van een zieke werknemer.

In deze zaak ging het om een Frans bedrijf. Het bedrijf had zich beklaagd over het feit dat het geen inzage had gekregen in het dossier van een zieke werknemer. De betreffende werknemer had longkanker. De werkgever was van mening dat hij zich, doordat hij geen inzage kreeg, niet kon verweren tegen de stelling dat de werknemer ten gevolge van een beroepsziekte arbeidsongeschikt was geworden.

 

Het EHRM heeft geoordeeld dat de werkgever geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van een werknemer, mits de werkgever de rechter kan verzoeken om een onafhankelijke arts het dossier te laten beoordelen. Het EHRM is van mening dat de privacy van de werknemer/patiënt en het medisch beroepsgeheim zodanig belangrijk is, dat het recht van de werkgever op een ’eerlijk proces’ om die reden beperkt mag worden.

 

Deze uitspraak heeft een einde gemaakt aan de onduidelijkheid op dit gebied. Een werkgever heeft niet het recht om het medisch dossier van een zieke werknemer in te zien. Voorwaarde hierbij is wel dat de werkgever de mogelijkheid moet hebben om via een onafhankelijke arts het medisch dossier van de werknemer te laten beoordelen.

 

De uitspraak is gepubliceerd. U kunt deze terugvinden onder kenmerk EHRM 18 april 2012; zaaknummer 20041/10.