Werkgever aansprakelijk voor letselschade ZZP-er en vrijwilliger

Een werknemer die (letsel)schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden kan zijn werkgever aansprakelijk stellen voor het vergoeden van de schade.

De werkgever heeft een zogenaamde zorgplicht om te zorgen voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden voor zijn werknemers. Gedachte daarachter is onder meer dat het de werkgever is die bepaalt hoe het werk uitgevoerd moet worden en dat werknemers daarom (als zwakkere partij) bijzondere bescherming behoeven.

Zoals reeds geschreven op onze website heeft de Hoge Raad recentelijk bepaald dat werkgevers deze zorgplicht ook hebben ten aanzien van een ZZP-er. Dat heeft velen verbaasd: immers, een ZZP-er heeft als zelfstandig ondernemer een eigen verantwoordelijkheid en zou bovendien zelf moeten zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede opzienbarend recent arrest omtrent deze materie is een arrest van het Gerechtshof Amsterdam, waarin werd beslist dat een manege volledig aansprakelijk was voor het letsel dat een vrijwilligster had opgelopen bij een val van een paard. Deze vrijwilligster reed voor de manege in een 4-span team en verrichtte klusjes op de manege. In ruil daarvoor mocht zij tegen gereduceerd tarief deelnemen aan wedstrijden en lessen op een manegepaard. Het betrof een uitstekend amazone. Bij het testen van een paard is zij ten val gekomen met blijvend armletsel tot gevolg.

Ook in deze zaak was dus geen sprake van een relatie werkgever-werknemer, maar werd de manege wel gelijk gesteld met een werkgever voor wat betreft de schending van de zorgplicht ten aanzien van de vrijwilligster, die dus gelijkgesteld werd met een werknemer. De manege dient haar letselschade te vergoeden.

Het belang van een goede aansprakelijkheidverzekering voor werkgevers moge hiermee duidelijk zijn.