Uitzondering op verplichte keuze eigen woning bij partners moet restrictief worden uitgelegd

Duurzaam gescheiden levende partners worden vanaf 2011 als partners aangemerkt, maar de wet maakt hierop een uitzondering die gevolgen heeft voor de verplichte keuze voor één eigen woning.

Fiscale partners die meer dan één woning hebben die als hoofdverblijf kan worden aangemerkt, moeten op grond van artikel 3.111 lid 8 Wet IB 2001 kiezen voor welke woning zij de eigenwoningregeling willen toepassen. Duurzaam gescheiden levende partners die nog geen scheidingsverzoek hebben ingediend, worden vanaf 2011 als partners aangemerkt, maar de wet maakt hierop een uitzondering die gevolgen heeft voor de bovengenoemde keuze.

 

In artikel 3.111 lid 4 Wet IB 2001 (echtscheidingsregeling) is bepaald dat duurzaam gescheiden levende echtgenoten ook voor lid 8 (keuze voor één eigen woning) als gewezen partners worden aangemerkt.

Daarmee wordt voorkomen dat ingeval de duurzaam gescheiden levende echtgenoot die de woning heeft verlaten een nieuwe eigen woning heeft betrokken ook in genoemde overbruggingsperiode alsnog slechts voor één van beide woningen in aanmerking zou kunnen komen voor renteaftrek.’

 

Op het eerste gezicht zou uit de verwijzing kunnen worden afgeleid dat voor alle duurzaam gescheiden levende echtgenoten nog geldt dat zij ieder de hypotheekrente in aftrek kunnen brengen van het eigen ‘hoofdverblijf’.

Uit het feit dat zowel het begrip ‘duurzaam gescheiden levende echtgenoot’ als het begrip ‘gewezen partner’ niet in lid 8 is opgenomen, blijkt echter al dat dit niet de bedoeling is. Daarbij komt dat de vierde nota van wijziging heel duidelijk aangeeft waarom de uitzondering is opgenomen.

 

De uitzondering zal in combinatie met de scheidingsregeling moeten worden gezien en zal daarom niet expliciet in lid 8 zijn opgenomen. De overbruggingsperiode van de scheidingsregeling moet dus worden aangehouden, oftewel de uitzondering kan maximaal twee jaar na het verlaten van de gezamenlijke woning worden toegepast.

 

(bron: jurisprudentienieuwsbrief VFAS)