Gedagvaard worden door alleen een handelsnaam is niet toegestaan

Incassobureaus maken er steeds meer een gewoonte van om alleen hun handelsnaam in de dagvaarding te vermelden. Vervolgens moet diegene die wordt gedagvaard maar raden wie uiteindelijk de natuurlijke persoon of de rechtspersoon is die achter die handelsnaam schuil gaat.

Die praktijk is in strijd met de wet. De kantonrechter te Terneuzen heeft zich daar in een recente uitspraak (14-12-2011) zeer helder over uitgelaten.

 

De dagvaarding dient duidelijk de naam en het adres van de gemachtigde te vermelden op straffe van nietigheid.

 

Dat wellicht het door het incassobureau gebruikte briefpapier voor de dagvaarding vermeld wie achter de handelsnaam schuil gaat baat in dat geval niet. De dagvaarding mag niet verworden tot een ‘zoekplaatje’, aldus de kantonrechter.

 

Indien u denkt te maken te hebben met een dergelijke dagvaarding, dan doet u er verstandig aan om de rechter daar onmiddellijk op te wijzen. Is de rechter het op dat punt met u eens dan zal eerst de dagvaarding moeten worden hersteld en opnieuw moeten worden uitgebracht.

 

Dat laatste levert u in ieder geval extra tijd op.