Afwijken van ouderschapsplan

Mag de rechtbank , in het belang van het kind, afwijken van de zorgregeling die de ouders in een ouderschapsplan zijn overeengekomen?

In de onderhavige situatie woont de moeder in Nederland en de vader in Amerika. De ouders hebben een ouderschapsplan opgesteld en zijn overeengekomen dat het kind afwisselend bij de vader en de moeder verblijft. De wisseling vindt ieder 3 maanden plaats tot het kind naar school gaat en vanaf het moment dat het kind naar school gaat vindt de wisseling jaarlijks plaats.

 

De rechtbank overweegt dat de belangen van het kind zwaarder kunnen wegen dan de belangen van de ouders afhankelijk van de aard en ernst. De rechtbank is in de onderhavige situatie afgeweken van het door beide ouders ondertekende ouderschapsplan en heeft een andere regeling, rekening houdende met de belangen van het kind, vastgesteld (rechtbank s’-Gravenhage 15 november 2011 nr. 374805 FA RK 10-7047).