Schending van de zorgplicht: vermogensbeheerder moet betalen

Op een vermogensbeheerder rust een zorgplicht. Een vermogensbeheerder moet rekening houden met de relevante omstandigheden. Doet hij dit niet, dan bestaat de mogelijkheid dat de vermogensbeheerder aansprakelijk wordt geteld en dat hij bovendien schadeplichtig is.

Meer dan € 900.000,- heeft Anne in 2007 bij haar vermogensbeheerder ‘V’ onder gebracht. Het geld is bestemd als pensioenvoorziening en mag niet risicovol worden belegd.

 

Desalniettemin belegt V wel risicovol (in hedgefondsen). In minder dan een jaar tijd verliest Anne een kwart van haar vermogen. Anne is ernstig teleurgesteld en trekt haar volmacht aan V in stelt V aansprakelijk. V wijst de aansprakelijkheid af en Anne start een procedure.

 

De rechtbank stelt Anne in het gelijk (LJN BV0422). Hedgefondsen horen niet thuis in beleggingsportefeuille met een defensief beleggingsprofiel. V is volgens de rechtbank tekortgeschoten in de zorgplicht en moet aan Anne ruim € 280.000,- vergoeden aan verlies en winst die Anne heeft gederfd.