Vergoeding advocaatkosten bij gewonnen procedure

Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat ze de gemaakte advocaatkosten vergoed krijgen als ze een procedure bij de rechter winnen.

Dat is echter een misverstand. Advocaatkosten komen in beginsel voor eigen rekening van partijen. Wel veroordeelt de rechter de verliezende partij vaak in de proceskosten, waaronder ook (een deel van de) advocaatkosten vallen.

De  rechter kan echter ook beslissen dat iedere partij zijn eigen kosten moet dragen. Bijvoorbeeld als een partij slechts gedeeltelijk gelijk gekregen heeft of bij familiezaken.

Als er wel een proceskostenveroordeling wordt uitgesproken ontvangt de winnende partij bijna nooit alle advocaatkosten. De verliezende partij hoeft namelijk slechts een forfaitair bedrag te vergoeden. Het salaris van de advocaat wordt volgens het zogenaamde liquidatietarief begroot. Afhankelijk van de door de advocaat verrichte werkzaamheden (uitgedrukt in ‘punten’)  en het belang van de zaak wordt er een bepaald tarief toegekend. Dit tarief is dus bijna nooit toereikend voor de werkelijk gemaakte advocaatkosten.

Een voorbeeld ter verduidelijking: In een zaak bij de rechtbank met een geldswaarde beneden € 10.000 in hoofdsom, wordt ieder ‘punt’ gewaardeerd op € 384. Het maximum aantal punten is 5, zodat men voor advocaatkosten maximaal € 1.920,- vergoed krijgt. Als de facturen van de advocaat dat bedrag overstijgen, is dat meerdere dus voor eigen rekening, ook al wint men de zaak op alle punten.

Overigens geldt dit alleen voor de advocaatkosten. De griffierechten moeten wel volledig worden betaald door de verliezende partij.

Bij zaken met betrekking tot intellectuele eigendom (merkrechten, auteursrechten en handelsnamen) geldt bovenstaand niet. Voor de winnende partij komen in die zaken – zij het onder voorwaarden – wel de werkelijke advocaatkosten voor vergoeding in aanmerking.