Huurverhoging per 1 juli 2012

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3%.

Als huurder moet je voor 1 mei 2012 door je verhuurder schriftelijk op de hoogte gesteld worden als deze de huur per 1 juli 2012 wil verhogen.

 

De maximale huurverhoging geldt voor de zogenoemde niet-geliberaliseerde huurwoningen. Een huurwoning valt in deze categorie als de huurprijs volgens het puntenstelsel lager is dan € 664,66 (de liberalisatiegrens sinds 1 januari 2012). Het gaat om de huur op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

 

Voor vrije sectorwoningen geldt het puntenstelsel niet en zijn er geen maximale huurprijzen. De verhuurder kan dan zelf bepalen hoeveel de huurprijs bedraagt.

 

Je kunt als huurder bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 

–      Het percentage van de verhoging meer is dan 2,3%;

–      De huurprijs door de verhoging boven de maximale huurprijs komt;

–      De verhoging niet op de juiste manier is aangekondigd of fouten bevat;

–      De huurprijs door de Huurcommissie tijdig is verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn;

–      Er sprake is van een all-inprijs.