Tegenvaller voor e-Court

De vonnissen van e-Court krijgen geen goedkeuring van de rechter. Partijen die bij een geschil betrokken zijn dienen vooraf in te stemmen met deze vorm van arbitrage. Dit was bij de e-Court vonnissen niet het geval.

De rechtbank heeft geoordeeld dat e-Court niet heeft voldaan aan de voorwaarden die mogen worden gesteld aan arbitrage. Alle vonnissen die door e-Court zijn gewezen zijn niets waard. E-Court heeft tot op heden ongeveer 2000 uitspraken gedaan. Slechts 1 van deze uitspraken is door een rechter bekrachtigd. Alle andere vonnissen zijn zonder waarde.