Wet van Dam: stilzwijgend verlengen mag niet meer

De Wet Van Dam zorgt voor een aanpassing in de artikelen 6:236 en 6:237 BW. De zogenaamde zwarte en grijze lijst zijn in deze artikelen opgenomen. Op deze lijsten staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn en daarmee nooit mogen worden gebruikt in algemene voorwaarden (zwarte lijst) en bepalingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn en alleen indien daarvoor een goede reden is gebruikt mogen worden in algemene voorwaarden (grijze lijst).

Deze bepalingen zien in beginsel alleen op klanten die consument zijn. De Wet Van Dam heeft daarmee geen betrekking op business-to-business contracten. (let op: kleine bedrijfjes en ZZP’ers kunnen in sommige gevallen ook een beroep doen op de zwarte en grijze lijst.)

 

De Wet Van Dam regelt een aantal onderwerpen. De beperking van de stilzwijgende verlenging is het meest besproken onderwerp. De regeling voor de beperking van de stilzwijgende verlenging is op de zwarte lijst geplaatst. Indien algemene voorwaarden toch een bepaling bevatten die in strijd is met de voorwaarden, kan daar geen beroep op worden gedaan.