Ex-partner moet alimentatie en onderzoekskosten terug betalen

In deze zaak was in het kader van de echtscheiding bepaald dat de man partneralimentatie aan de vrouw diende te voldoen. Op grond van art. 1:160 BW vervalt deze alimentatieplicht wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw met een nieuwe partner ‘gaat samenleven als waren zij gehuwd’.

De man diende in deze zaak partneralimentatie te voldoen. Op enig moment kwam hij tot de ontdekking dat zijn ex-partner een nieuwe partner had met wie zij een gemeenschappelijke huishouding voerde. De man stelde dat dit al sinds 3 januari 2006 het geval was en hij verzocht de rechtbank om zijn alimentatieplicht met ingang van die datum te beëindigen. Daarnaast eiste de man dat de vrouw de alimentatie die zij sinds 3 januari 2006 had ontvangen terug diende te betalen. De rechtbank wees de vordering van de man af waarna de man in hoger beroep ging.

 

De vrouw bleef, nadat de man haar hiermee had geconfronteerd, hardnekkig ontkennen dat sprake was een leefsituatie als bedoeld in art. 1:160 BW. De man zag zich om die reden genoodzaakt om onderzoeksbureaus in te schakelen. De totale kosten die hiermee waren gemoeid bedroegen € 34.291,20. De man stelde in totaal € 49.880,03 teveel aan alimentatie te hebben voldaan en vorderde zowel deze alimentatie terug als de kosten voor de uitgevoerde onderzoeken.

 

Het hof stelde vast dat weliswaar als sinds 3 januari 2006 sprake was van samenwoning, maar dat pas vanaf 1 december 2007 sprake was van een affectieve relatie tussen de vrouw en haar nieuwe partner, zodat de alimentatieplicht van de man met ingang van die datum is komen te vervallen. De vrouw dient de alimentatie die na die datum aan haar is betaald terug te betalen. Het hof bepaalde bovendien dat de vrouw niet tijdig aan de man kenbaar heeft gemaakt dat sprake was van een affectieve relatie tussen haar en haar nieuwe partner, zodat ook de kosten die de man heeft gemaakt in verband met de door hem ingeschakelde onderzoekbureaus ook door de vrouw moeten worden vergoed.

 

De gehele uitspraak kunt u hier terugvinden.