Gevangenisstraf: reden voor ontslag?

Een werkgever die wordt geconfronteerd met detentie van een van zijn werknemers heeft een probleem. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters vaak oordelen dat van een werkgever kan worden verwacht dat hij de afwezigheid van de werknemer wegens detentie ‘opvangt’.

Op 29 september 2011 heeft de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch vonnis gewezen in een zaak betreffende een werknemer die werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar (LJN: BT6348).

 

De werknemer was wegens doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar. De kantonrechter overwoog dat het de schuld van de werknemer was dat hij niet kon werken. De kantonrechter overwoog ook dat in beginsel van de werkgever mag worden verwacht dat hij het verzuim tijdens de detentie van de werknemer opvangt. Dit met als doel om de werknemer na het verzuim terug te kunnen laten keren.

 

De kantonrechter oordeelde dat in deze zaak de gevangenisstraf zo lang was dat van de werkgever niet kon worden verwacht dat hij de terugkeer van de werknemer af zou wachten. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder het toekennen van een vergoeding aan de werknemer.