Eenzijdige aanpassing van werktijden

Nederland is in Europa koploper voor wat betreft parttime werken. Veel Nederlandse vrouwen combineren werk met de zorg voor het gezin. Dat vergt vaak een zorgvuldige afstemming tussen werktijden en de schooltijden van kinderen. Mag een werkgever eenzijdig werktijden aanpassen of gelden deze als een verworven recht?

Deze  vraag lag onlangs voor bij de kantonrechter te Amsterdam. Een werkgever wilde eenzijdig werktijden die al twaalf jaar lang  golden, wijzigen. In de arbeidsovereenkomst  had de werkgever niet het recht bedongen om deze eenzijdig te wijzigen. De  kantonrechter heeft in geoordeeld dat het werkrooster een arbeidsvoorwaarde is. Een werkgever mag  deze enkel eenzijdig wijzigen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden die een wijziging  vergen, als de werkgever een redelijk wijzigingsvoorstel doet en wanneer in alle redelijkheid  van de werknemer kan worden gevergd dat hij instemt met het wijzigingsvoorstel. Aan deze strenge eisen zal niet snel worden voldaan.