De werknemer met extreem overgewicht

Werkgevers zijn verplicht tijdens ziekte het loon van werknemers door te betalen. Werkgevers zijn dus erbij gebaat dat hun werknemers een gezonde levensstijl erop nahouden. Hoe ver mag een werkgever gaan in zijn bemoeienis met de gezondheid van zijn werknemer? Uit recente uitspraken van twee kantonrechters over werknemers met extreem overgewicht blijkt dat een werkgever heel ver kan gaan.

De eerste zaak betrof een productiemedewerker die veel verzuimde vanwege zijn overgewicht. De werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter wees het verzoek af. Hij stelde dat de werkgever de werknemer niet voldoende duidelijk had gemaakt dat zijn functioneren vanwege zijn overgewicht te wensen overliet en dat hij hieraan moest werken. De werknemer had volgens de kantonrechter recht op een laatste kans om zijn functioneren te verbeteren. Als de werkgever de werknemer wel uitdrukkelijk op zijn overgewicht had gewezen, was deze zaak voor de werknemer wellicht anders afgelopen.

De tweede zaak betrof een doktersassistente met ernstig overgewicht. Ook in deze zaak verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkneemster werkte weliswaar halve dagen, maar zij functioneerde goed. De werkneemster stelde dat extreem overgewicht een chronische ziekte is en dat de wet op gelijke behandeling bij chronische ziekte of handicap in de weg stond aan haar ontslag. De kantonrechter stelde vast dat extreem overgewicht een chronische ziekte is. Verder stelde hij vast dat de werkgever met de werkneemster had moeten praten over een verdere aanpassing van haar functie, maar dat hij dat niet had gedaan. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe. Deze werkneemster krijgt niet een laatste kans. Het feit dat de werkgever onvoldoende met haar heeft gecommuniceerd leidt enkel ertoe dat zij een iets hogere ontslagvergoeding krijgt.

De rechtspraak is er dus nog niet helemaal uit. Duidelijk is wel dat de invloed van de werkgever op de gezondheid van de werknemer en daarmee zijn privéleven, toeneemt.