Wetsvoorstel tot aanpassing Wet Melding Collectief Ontslag

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Melding collectief Ontslag ingediend. Het wetsvoorstel houdt in dat bij een voorgenomen reorganisatie waarbij 20 werknemers of meer hun baan zullen verliezen, de werkgever melding moet maken bij de betrokken vakbonden en het UWV, ongeacht op wat voor manier de arbeidsovereenkomsten met die werknemers zullen worden beëindigd.

Het doel van die melding is het voorkomen van werkloosheid door tijdige overheidsbemoeienis in de sfeer van het arbeidsmarktbeleid en daarnaast het overleg met de bonden en ondernemingsraad te bevorderen over de voorgenomen ontslagen.

 

Op dit moment kunnen werkgever proberen onder hun meldingsplicht uit te komen. Dit kan door met een deel van de werknemers een beëindigingovereenkomst te sluiten. Volgens de huidige tekst van de Wet Melding Collectief Ontslag hoeft een werkgever alleen melding te maken als hij zich voorneemt 20 of meer arbeidsovereenkomsten te beëindigen door opzegging met toestemming van het UWV en/of middels ontbinding door de kantonrechter. Het wetsvoorstel beoogt deze route voor werkgevers te doorkruisen.

 

Het Gerechtshof Arnhem anticipeert in zijn arrest d.d. 26 juli 2011 nog niet op het wetsvoorstel, terwijl een werknemer daar nadrukkelijk een beroep op deed (LJN: BR4284).