Nieuwe regels echtscheiding

Vanaf 1 januari 2012 wijzigt het moment waarop men definitief gescheiden is.

Het moment van scheiding is van belang voor de aanspraak op alimentatie, uitkering en de ingang van omgang en andere zaken die vervallen of juist aanvangen na een echtscheiding. Momenteel is men definitief gescheiden op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het nadeel hiervan is dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog vallen in de gemeenschap van goederen.

 

Vanaf 2012 geldt daarom dat het moment van echtscheiding samenvalt met het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Gevolg hiervan zou moeten zijn dat men dan eerder een nieuwe start kan maken en eventueel een nieuwe woning kan kopen zonder dat de woning in de gemeenschap van goederen terecht komt.