Nieuwe regels huwelijkse voorwaarden

Vanaf 1 januari 2012 is er geen toestemming van een rechter meer nodig bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (gps) ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van beide partners worden dan gemeenschappelijk. Het is mogelijk om sommige zaken van deze gemeenschap uit te sluiten. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld een schenking of erfenis.

 

In afwijking van de gemeenschap van goederen kunnen partners huwelijkse voorwaarden (of partnerschapvoorwaarden) opstellen bij een notaris. In deze voorwaarden wordt het bezit en inkomen van beide partners geregeld. Huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk (net als partnerschapvoorwaarden tijdens gsp) gewijzigd worden. Tot nu toe had je daar toestemming van de rechter voor nodig, maar dat wijzigt vanaf 1 januari 2012.

 

Dit betekent dat als je de voorwaarden wilt veranderen of alsnog huwelijkse voorwaarden wilt opstellen, je slechts bij een notaris hoeft langs te gaan in plaats van een juridische procedure op te starten bij de rechter.