Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan? Dien een pro forma bezwaarschrift in!

Wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing van een bestuursorgaan, heeft u de mogelijkheid om tegen de beslissing bezwaar te maken. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na het bekend maken van de beslissing te worden ingediend. Is deze termijn verstreken? Dan wordt de beslissing onherroepelijk en wordt deze voor rechtens juist beschouwd. Anders gezegd, u kunt dan niets meer tegen het besluit doen.

Om te voorkomen dat de beslissing onherroepelijk wordt, is het dus belangrijk om de voornoemde termijn nauwlettend in de gaten te houden. Echter, het schrijven van een goed onderbouwd bezwaarschrift kost veel tijd. Het bezwaar moet namelijk aan veel eisen voldoen. Zo moet ingevolge artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het bezwaarschrift onder andere de naam en het adres van de indiener vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en tot slot de gronden waarop het bezwaar berust. Met name de laatste voorwaarde kan een tijdrovende klus zijn.

Wanneer één van de voorgaande onderdelen niet in het bezwaarschrift staat, wordt het bezwaar volgens artikel 6:6 Awb niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar wordt dan niet in behandeling genomen omdat er sprake is van een vormverzuim. Hoewel dit negatief klinkt, kan deze regel positieve gevolgen hebben. Wanneer er immers sprake is van een vormverzuim, heeft u – als indiener van het bezwaar – het recht om het verzuim binnen een redelijk termijn te herstellen. Over het algemeen wordt dan een termijn van vier weken gegeven.

Wanneer u dus tijdens het schrijven van een bezwaarschrift in tijdnood komt, is het verstandig om van deze hersteltermijn gebruik te maken. Dit doet u door een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Dit is een bezwaarschrift waarin de gronden van het bezwaar ontbreken en om uitstel van de termijn wordt gevraagd.

Heeft u onlangs een beslissing van een bestuursorgaan ontvangen of heeft u verdere vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet en neem contact op voor juridisch advies.

Anneline Nieuwenhuijse

31 oktober 2016