Wijziging van het griffierecht

Op 27 juli 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van minister Dekker in consultatie gegaan.

De reden hiervan is dat de huidige griffierechten al enige tijd ter discussie staan. De discussie ziet met name op het griffierecht dat moet worden betaald bij rechtsvorderingen tussen de €500,- tot € 5.000,-. Ondernemers dienen thans nog € 486,- aan griffierechten te voldoen. Dit staat vaak niet in verhouding met de vordering met als gevolg dat veel ondernemers hun onbetaalde rekeningen links laten liggen en geen actie ondernemen. Volgens Dekkers wordt hierdoor de  toegang tot de rechter belemmerd.

Dekkers wenst dan ook meer categorieën te introduceren door middel van het wetsvoorstel waardoor de tarieven voor lagere vorderingen kunnen dalen en er een betere verhouding tussen de vordering en het griffierecht wordt gecreëerd. Het gevolg hiervan is echter wel dat de griffierechten voor vorderingen van € 5.000,- of meer zullen worden verhoogd.

Ook wil de minister particulieren tegemoet komen die een incassoprocedure tegen een bedrijf verliezen en in de proceskosten worden veroordeeld. Doorgaans dienen zij dan het hoge griffierecht – die voor rechtspersonen geldt – te voldoen. Dit schuurt vooral wanneer het gaat om een lage vordering. Dekker wil dan ook de griffierechten van rechtspersonen en natuurlijke personen dichter bij elkaar brengen.

2 augustus 2019

Anneline Nieuwenhuijse