Wettelijke indexering partner- en/of kinderalimentatie per 1 januari 2020

De wettelijke indexering voor partner- en/of kinderalimentatie is voor het jaar 2020 vastgesteld op 2,5% en gaat in per 1 januari 2020.

De indexering van alimentatie wordt jaarlijks vastgesteld en is wettelijk verplicht. Uitsluitend indien afwijkende afspraken zijn gemaakt, welke zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, kan van deze wettelijke indexering worden afgeweken.

I. de Dobbelaere-Woets

31 oktober 2019