Wetsvoorstel “Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte”: de betaling van een transitievergoeding na twee jaar ziekte wordt gecompenseerd. Een eind aan “slapende dienstverbanden”?

Als een werknemer ziek is kan de werkgever het dienstverband niet opzeggen. Deze regel geldt gedurende eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Dit opzegverbod eindigt op het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. De werkgever kan danna verkregen toestemming van het UWV- het dienstverband met de zieke werknemer wel opzeggen.

Sedert de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 dient een werkgever bij de beëindiging van een dienstverband een transitievergoeding te betalen aan een werknemer waarvan het dienstverband wordt beëindigd. Een dergelijke vergoeding moet ook worden betaald aan een werknemer die na twee jaar ziek zijn wordt ontslagen.

Deze gang van zaken heeft in de praktijk veel weerstand opgeroepen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft naar aanleiding hiervan het wetsvoorstel “Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte” ingediend.

De minister stelt voor om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding. Het is aan het UWV om die compensatie te betalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds.

De maatregel zal ook van toepassing zijn op zieke werknemers die na 1 juli 2015 –de datum invoering WWZ – zijn ontslagen.

Op dit moment kiezen veel werkgevers er voor om zieke werknemers –ook na twee jaar ziekte – in dienst te houden omdat zij de transitievergoeding niet willen betalen. Aangezien de voorgenomen compensatieregeling beperkt is tot de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt, kunnen zogenaamde slapende dienstverbanden financieel ongunstig uitwerken.

Als de wet wordt aangenomen dan adviseer ik het volgende:

  1. Vraag de transitievergoeding die u aan een werknemer die twee jaar ziek was terug.
  2.  
  3. Beëindig het dienstverband met een werknemer die twee jaar ziek is. Zo voorkomt u dat een werknemer na jaren van afwezigheid zich weer “beter meldt” en u hem moet laten werken.
  4.  
  5. Als u het dienstverband met een werknemer die twee jaar ziek is – en die u een transitievergoeding moet betalen – wenst te beëindigen: wacht dan tot duidelijk is of het wetsvoorstel wordt aangenomen of niet.
  6.  

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan laat ik u dat weten. Als u vragen hebt dan kunt u mij natuurlijk ook vrijblijvend bellen.

10 april 2017

Ronny Nobus