Wet Herziening Partneralimentatie 2020 aangenomen

Op 21 mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie 2020 door de Eerste Kamer aangenomen.

Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Op deze regel zijn 3 uitzonderingen van toepassing:

  1. Voor huwelijken langer dan 15 jaar waarbij de alimentatiegerechtigden ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd bereikt (dus maximaal 10 jaar);
  2. Voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. De alimentatieverplichting loopt dan door tot het jongste kind 12 jaar is (dus maximaal 12 jaar);
  3. Voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar gehuwd zijn. Zij hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over 7 jaar.

De nieuwe wetgeving geldt uitsluitend voor nieuwe gevallen dat wil zeggen verzoeken tot echtscheiding die na 1 januari 2020 worden ingediend bij de rechtbank.

21 mei 2019

I. de Dobbelaere-Woets