Werkgever aansprakelijk voor illegaal downloaden door werknemer

Veel werkgevers geven hun werknemers ongelimiteerde toegang tot het internet en hebben geen bedrijfsregels voor internetgebruik opgesteld. Dat kan een werkgever duur komen te staan. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:6240).

Een werknemer had een illegale kopie van (dure) software gedownload van het internet op de computer die eigendom was van de werkgever. De auteur van de software stelde de werkgever aansprakelijk.

De werkgever verweerde zich onder meer door te stellen dat de werknemer de illegale software niet nodig had voor zijn werk en dat hij als werkgever niets had kunnen doen om het illegaal downloaden te voorkomen.

Dat verweer baatte hem niet. De rechtbank rekende het hem aan dat hij de werknemer “administrator rechten” had toegekend waardoor de werknemer vrijelijk software kon downloaden en tevens dat de illegale software onder werktijd was gebruikt op een computer van de werkgever. De rechtbank vond ook dat de werkgever het de werknemer had kunnen verbieden om software te downloaden.

De werkgever moest een schadevergoeding betalen en de volledige advocaatkosten. Dat leverde hem een strop op van ruim € 25.000,=.

Het is dus voor werkgevers van belang niet alleen om de werkomgeving in te richten met geschikte hardware en software, maar ook om regels te stellen aan het gebruik daarvan. Maar zelfs het enkel afkondigen van die regels is niet voldoende. De werkgever moet die regels ook actief handhaven en de werknemers bij voorkeur voortdurend, maar in ieder geval periodiek, op die regels wijzen. Dat vergroot de kans erop dat werkgevers werknemers die in de fout gaan kunnen ontslaan en eventuele schade op hen kunnen verhalen.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor, ook kunt u binnenlopen op ons inloopspreekuur en kunt u uw vragen per e-mail stellen (info@n-advocaten.nl). Wij kunnen uw vragen beantwoorden.

Peter Pijpelink

12 oktober 2016