Welk huurregime is van toepassing?

Er zijn verschillende huurregimes die van toepassing kunnen zijn op een huurovereenkomst; te weten de verhuur van een woonruimte, van een bedrijfsruimte of van een overige ruimte. Wanneer het huurregime van een woonruimte van toepassing is, is vaak duidelijk. Dit is echter anders wanneer het gaat om een bedrijfsruimte of een overige ruimte. In de praktijk wordt regelmatig voor het verkeerde regime gekozen hetgeen vaak later voor problemen zorgt. Het is daarom van groot belang om te weten dat het juiste huurregime van toepassing is verklaard.

De bedrijfsruimte wordt in het huurrecht ook wel een artikel 290-bedrijfsruimte genoemd. Het gaat dan kort gezegd om een bedrijfsruimte die voor publiek toegankelijk is en waar een product of een dienst direct geleverd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan en klein handelsbedrijf zoals een winkel, restaurant, café, besteldienst of ambachtsbedrijf. Maar ook aan een hotel of een camping. Deze ruimtes worden ook wel winkelruimte of middenstandsbedrijfsruimte genoemd.

De overige bedrijfsruimtes zijn ruimtes die niet onder de 290-bedrijfsruimte vallen (en geen woonruimte zijn). Dit betekent dat deze ruimtes niet voor publiek toegankelijk zijn. Zij worden ook wel kantoorruimtes genoemd of een 230-bedrijfsruimte (naar het artikel waar zij onder vallen). Hierbij kan gedacht worden aan fabrieken, kantoren, werkplaatsen enzovoorts.

Het onderscheid tussen beide regimes is van belang omdat de huurder bij een bedrijfsruimte meer huurbescherming geniet. Zo moet er ingevolge de wet direct tweemaal een huurovereenkomst van vijf jaar worden afgesloten en kan de verhuurder deze enkel opzeggen indien er een opzeggrond aanwezig is (bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering niet is geweest zoals een goed huurder betaamt). Met andere woorden, de huurder kan niet zomaar uit het gehuurde worden gezet. Bij een overige ruimte is dat anders en gelden voornoemde regels niet waardoor de huurder geen huurbescherming geniet.

Tot slot is van belang dat wanneer men een bedrijfsruimte (een 290-bedrijfsruimte) verhuurt en men in de overeenkomst opneemt dat het gaat om een overige ruimte (een 230-bedrijfsruimte), dat dit niet betekent dat de huurder geen huurbescherming geniet. Hetgeen in de overeenkomst is opgenomen is derhalve niet bepalend voor het regime dat van toepassing is.

Heeft u vragen over een huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Nathalie van Poucke

20 februari 2019