Wanneer recht op huurvermindering

Het komt geregeld voor dat aan een huurhuis iets mankeert zoals bijvoorbeeld vocht- of schimmelplekken, lekkages of houtrot. In dat geval heeft u niet enkel recht op herstel van het gebrek, maar op dat moment heeft u vaak ook recht op huurvermindering!

Huurvermindering houdt in dat men tijdelijk een lager bedrag aan huur hoeft te betalen omdat het woongenot van de huurwoning – vanwege het gebrek – minder is. Men mag als huurder immers een goed onderhouden huurhuis verwachten.

Het is echter niet mogelijk om op eigen initiatief een lagere huurprijs te bedingen. Alvorens het recht op huurvermindering bestaat, dient men namelijk eerst de verhuurder schriftelijk verzoeken het gebrek binnen een redelijke termijn, te weten 6 weken, te herstellen.

Wanneer de verhuurder hier niet of niet tijdig aan voldoet, kan een verzoek worden gedaan aan de Huurcommissie of aan de rechter om de huur tijdelijk te verlagen. De rechter of de commissie zal dan onder meer kijken naar de ernst en de omvang van het gebrek en op basis daarvan een lagere huurprijs vastleggen. Pas na de uitspraak bent u gerechtigd om een daadwerkelijk lager bedrag te gaan overmaken.

Heeft u vragen over huurvermindering? Neem dan gerust contact op en maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

31 januari 2019

Nathalie van Poucke