Wanneer mag een werknemer worden geschorst?

Verdenking van diefstal, fraude of mishandeling zorgen er vaak voor dat een werkgever overgaat tot schorsing van de werknemer. Schorsen is een disciplinaire maatregel en in de wet staan geen voorwaarden waaraan een schorsing moet voldoen. Dit is op zich best vreemd omdat dit in de praktijk wel regelmatig voorkomt. Hoe weet men dan wanneer men een werknemer mag schorsen?

Schorsen, op non-actiefstellen, vrijstellen van werk; het komt allemaal op hetzelfde neer. De werknemer hoeft tijdelijk zijn arbeid niet te verrichten. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat men niet zonder reden mag overgaan tot het schorsen van de werknemer. Een werknemer heeft namelijk in beginsel een zwaarwegend belang om zijn arbeid te verrichten. De werkgever moet dit belang van de werknemer respecteren en de werknemer zijn arbeid laten verrichten. Pas wanneer de werkgever een zeer goede reden heeft, mag hij overgaan tot schorsing. Dit is vaak het geval wanneer de werkgever door de aanwezigheid van de werknemer schade lijdt, zoals bijvoorbeeld bij diefstal of fraude. Hierbij moeten wel alle omstandigheden van het geval in overweging worden genomen. Denk daarbij aan de reden voor de schorsing, de duur van schorsing en aan de vraag of de schorsing proportioneel is.

Inmiddels is in de jurisprudentie uitgekristalliseerd dat een schorsing vooruitlopend op een beëindigingsprocedure bij het UWV of de kantonrechter in veel gevallen onvoldoende is om tot schorsing over te gaan. Het belang van de werknemer weegt in dat geval zwaarder dan die van de werkgever.

Een ander aandachtspunt is dat de geschorste werknemer in bijna alle gevallen recht heeft op loon. Immers, het is door toedoen van de werkgever dat de werknemer niet meer mag komen werken. Het is namelijk de werkgever geweest die werknemer heeft geschorst. Hoe vreemd het ook klinkt, de reden van schorsing is hierbij niet van belang. Het is echter wel zo dat men van dit beginsel mag afwijken voor duur van zes maanden bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Dit moet dan wel schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over schorsing of heeft u advies nodig in een specifieke kwestie, neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek!

6 juni 2019

Anneline Nieuwenhuijse