Vrouw hoeft niet inzichtelijk te maken waaraan zij de kinderalimentatie heeft besteed

Wederom is duidelijk gemaakt, dit maal door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat de verzorgende ouder in dit geval de moeder, aan de vader niet inzichtelijk hoeft te maken waaraan zij de kinderalimentatie heeft besteed.

Het gerechtshof oordeelt dat het betalen van kinderalimentatie een verplichting is van de vader en dat de moeder dit naar eigen inzicht ten behoeve van de kinderen kan besteden. De moeder hoeft zich op geen enkele wijze te verantwoorden op welke wijze zij de kinderalimentatie heeft besteed. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:5820)

Ilse de Dobbelaere-Woets

2 december 2015